Translate

vrijdag 27 januari 2012

De definitie van beroepsproduct

Een jaar geleden kwamen twee CIOS-leerlingen die stage liepen bij de voetbalclub waar ik jeugdvoorzitter van ben, naar me toe nadat ze een toernooi in de zaal hadden georganiseerd. Ik moest een paar lange lijsten invullen. Op mijn vraag waarvoor dat was, zeiden ze: "dat moet voor ons beroepsproduct". Op mijn vraag wat dat dan eigenlijk was, een beroepsproduct, kreeg ik geen antwoord. Op basis van hetgeen ze gedaan hadden, een toernooi organiseren, kon ik drie kwart van de lijst absoluut niet invullen, en de rest hooguit fragmentarisch. Hun "beroepsproduct" was blijkbaar een vragenlijst die weinig te maken had met hetgeen ze hadden gedaan. En met wat ze konden doen. Ik herinner me een heel blok over sportmedische hulp. Gelukkig hadden zich geen incidenten voorgedaan, dus de verbandtrommel was niet geopend.

Want wat is nu eigenlijk een beroepsproduct? Ga googlen en huiver. Je vind bijna niets. De HvA geeft als definitie: Staat voor een product waar in het werkveld vraag naar is. Ik vind dat voor het onderwijs een weinig bruikbare omschrijving. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen omschrijft het begrip als "het resultaat van een beroepstaak". Lastig is dat in de begrippenlijst van het opleidingstatuut twee maal het begrip beroepstaak voorkomt. Bovendien ontbreekt mijns inziens op zijn minst een woord dat een handeling aanduidt (bijvoorbeeld "het uitvoeren van") in deze definitie.

Zelf definieerde ik het begrip in mijn boek "Aan de slag met competenties". Maar ook deze definitie vind ik weinig gelukkig (meer). Sterker nog, ik pleitte al voor afschaffing ervan.

De voorbereidingen voor het nieuwe studiejaar gaan weer beginnen. Er zullen weer op alle instellingen heel wat formats moeten worden ingevuld. En in veel van die formats zal het begrip beroepsproduct weer voorkomen. Ik hoop van harte op een goede begripsomschrijving. En anders: toch maar afschaffen.

1 opmerking: